Doelstelling

Het verbeteren van dierenwelzijn en -rechten in Indonesië door het uitvoeren van projecten voor opvang en rehabilitatie, door voorlichting van de bevolking en door het financieel ondersteunen van dit soort activiteiten van andere Ngo’s in Indonesië.

Wij voeren, dikwijls in samenwerking met andere NGO’s,  voorlichtingsprogramma’s uit om mensen bewust te maken van het belang van dierenwelzijn en –bescherming.

 

Wat JAAN wil bereiken:

Met uw financiële hulp kunnen we dierenleed een halt toeroepen! Uw donatie wordt op een brede en directe manier ingezet tegen dierenleed!

Doneren kan direct op rekeningnummer: IBAN NL19INGB0004584480 t.n.v. Stichting JAAN Nederland te Den Haag

Klik hier voor meer donatiemogelijkheden

Ons RSIN nummer is 8149.73.140