Nieuwsbrief JAAN 2013

Nieuwsbrief JAAN 2013

Nieuwsbrief juli 2013.

Dierentuinen in Indonesië

De laatste 3 jaar is de Dierentuin in Surabaya in opspraak, vanwege de zeer slechte leefomstandigheden waarin de dieren gehouden worden en het veelvuldig overlijden van dieren veroorzaakt door wanbeleid en onderlinge strijd van het leidinggevend personeel.


Al sinds 2011 heeft JAAN contact en vergadert regelmatig met de (tijdelijke) leiding-gevenden, die zijn aangesteld door de Forestry Department om de dierentuin in Surabaya te besturen. Helaas bleven alle deuren gesloten voor JAAN. Zo ook voor andere betrokken partijen die de dieren willen helpen. De dierentuin is al jaren in een bestuursconflict en de dieren zijn hiervan het slachtoffer. Wereldwijd zijn mensen bezorgd over het welzijn van deze dieren en zijn er diverse verzoekschriften ingediend ondertekend door honderdduizenden mensen met de eis deze dierentuin te sluiten.


Op 2 juli 2013 is er een persconferentie georganiseerd door Chang.org in hun nieuwe vestiging te Kemang, welke goed werd bezocht door de nationale media. Tijdens deze persconferentie nam JAAN de kans waar aandacht te vragen voor de barre omstandigheden in alle dierentuinen in Indonesië. Indonesië heeft geen nationale dierentuin welzijnsnormen en protocollen en dit resulteert in slecht dierentuinbeleid, waarbij het welzijn van de dieren van geen enkel belang is.


De slechte omstandigheden waarin deze dieren overal in Indonesië verkeren, wordt steeds weer bevestigd door de emails en foto’s die wij ontvangen van geschokte bezoekers. Dit omvat tevens dieren die zelfs niet beschikken over de eerste levensbehoeftes zoals vers drinkwater of een (overdekte) schuilplaats. In 2011 heeft JAAN zijn eigen medisch team naar een slecht bestuurde dierentuin in Centraal Kalimantan gezonden. Aan deze dierentuin is er geen dierenarts verbonden! De beren aldaar zijn geholpen aan ernstig ingegroeide nagels. 
 

Nieuwsbrief November / December 2013

 

JAAN is een kleine non-profit organisatie en heeft geen grote sponsors en ontvangt geen financiële steun van het gouvernement. Toch is het JAAN gelukt het welzijn van de Indonesische dansaapjes op vele gebieden te verbeteren. JAAN is uniek in zijn handelen en is zeer begaan met alle dieren zowel huisdieren als wilde dieren en voert campagnes, redt en rehabiliteert ze. Dit is uniek omdat de meeste organisaties zich richten op óf alleen campagnes voeren óf het redden van bepaalde dieren en hun rehabilitatie. JAAN doet beide omdat wij verantwoordelijk zijn van de door ons ondernomen acties en de consequenties hiervan. Wanneer wij campagne voeren om werelds laatste reizende dolfijnen circus te stoppen, moeten wij ook een oplossing bedenken voor de potentieel geredde dolfijnen!


Daarom heeft JAAN met financiële ondersteuning en supervisie van de Earth Island Institute, een zee kooi gebouwd in de omgeving van Karimun Jawa om geredde dolfijnen te rehabiliteren. Na het houden van jarenlange campagnes tegen het houden van de ‘Topeng Monyet’, moeten wij het gouvernement ook assisteren bij het redden en rehabiliteren van de aapjes! Gelukkig is het nu zover. Na heel veel overleg met het gouvernement of de ‘aapjes ooit zouden stoppen met dansen’, heeft de gouverneur Bpk Jokowi aangekondigd dat Jakarta in 2014 bevrijd zal zijn van dansaapjes.


In 2009 was JAAN getuige van ’n enorme toename in het aantal dansaapjes in de straten van Jakarta. Ons onderzoek in de ‘Topeng Monyet’ industrie gaf aan dat dit niet meer ’n traditie op kleine schaal was, maar een winstmakende handel van enkele apen ‘bazen’ en uitbuiting van primaten, gevangen uit de jungle en op een zeer wrede manier getraind.


Wij waren ervan overtuigd dat wij, hoe lang het ook zou duren, campagne moesten voeren om het dansen van deze aapjes te stoppen en ze te bevrijden. Er zijn een aantal belangrijk redenen waarom de ‘Topeng Monyet’ industrie gestopt moet worden! JAAN begon te lobbyen bij het lokale gouvernement en had diverse gesprekken met functionarissen van het bestuur en de veterinaire dienst. Die stelden vast dat er geen wet is die gebruikt kon worden de ‘Topeng Monyet’ te verbieden. Het departement van bosbeheer toonde totaal geen interesse maatregelen te nemen deze industrie te stoppen, omdat deze primaten tot een soort behoorden van de langstaart makaken welke in Indonesië beschouwd worden als een niet bedreigd diersoort. Het feit dat al deze primaten illegaal uit de jungle gehaald zijn, interesseerde het departement van bosbeheer totaal niet.


Toch werden de dansaapjes ’n wereldwijde kwestie. Het enorme dierenleed schokte velen. Klachten van Nederlandse toeristen die Jakarta bezochten bereikten ook Stichting Aap in Nederland. Directeur van Stichting Aap, David van Gennep, bezocht begin 2010 Jakarta om zelf poolshoogte van deze situatie te nemen en toonde grote betrokkenheid om te helpen een eind te maken aan de wreedheid en alle risico’s die dit inhoudt bij de ‘Topen Monyet’ industrie. Met financiële steun van Stichting Aap organiseerde JAAN een workshop. De workshop werd bijgewoond door het hoofd van de nationale politie, gemeente raadsleden en de veterinaire dienst. Er werd uitgebreid gediscussieerd over de wet van het welzijn van dieren en de gevaarlijke aspecten van de ‘Topen Monyet’ industrie. Kort daarna werd de wet aangepast.
 


Ibu Wiwiek Bagdja, directeur van de Indonesische Veterinaire Vereniging heeft uitgebreid gesproken over de risico’s van ziektes die onder primaten en niet-primaten verspreid kunnen worden en sprak ook over de aspecten van dierenmishandeling. Ibu Wiwiek is een zeer gerespecteerde dierenarts in Indonesië en vertegenwoordigd de Indonesische dierenartsen gemeenschap. Zij heeft een duidelijk standpunt over dierenmishandeling, is zeer actief in het vinden van oplossingen en in het verbeteren van veterinaire diensten en behoeften, zowel op regeringsniveau als in ‘het veld’.

Na deze workshop werd JAAN uitgenodigd een evenement bij te wonen die geopend zou worden door Jakarta’s voormalige gouverneur Fauji Bowo en door twee JAAN aanhangers (Joe en Susanna). Zij hebben tijdens dit evenement de gouverneur officieel mogen ontmoeten.
JAAN werd verzocht ’n kort gesprek te voeren met de gouverneur. Tijdens dit gesprek vroeg JAAN een antwoord op het steeds toenemende aantal dansaapjes in de straten van Jakarta, waarop de gouverneur de toezegging deed de optredens van de dansaapjes te stoppen. Kort hierna resulteerde dit in de inbeslagname van 37 dansaapjes in de omgeving van zuid Jakarta.
De aapjes werden naar het Cikananga Wildlife Center gebracht die ons toestemming hebben gegeven een deel van hun land te gebruiken om de geredde primaten in quarantaine onder te brengen en te resocialiseren. De primaten worden ondergebracht in speciaal ontworpen ‘resocialiseer kooien’. Na medisch onderzoek bleek 20% van de geredde primaten aan TBC te lijden wat wederom bevestigde, dat het houden van dansaapjes in de straten van Jakarta grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Stichting Aap neemt de kosten van voeding en medische zorg voor de primaten in Cikananga op zich.

Er was enige verwarring onder de wijkagenten van Jakarta. Sommigen verklaarden dat ze opdracht hadden gekregen voor in beslagname, sommigen verklaarden dat zij deze opdracht niet hadden gekregen. Door deze verwarring werd de in beslagname gestopt en waren wij opnieuw getuigen van een verhoging van het aantal dansaapjes in de straten van Jakarta. In dezelfde omgeving waar we eerder aapjes in beslag genomen hadden! De steun van het publiek groeide. Meer en meer mensen eisten het einde van de ‘Topeng Monyet’ industrie.

Na de aanstelling van de heer Jokowi als nieuwe gouverneur van Jakarta, heeft JAAN tijd gevraagd om de ‘Topeng Monyet’ industrie te bespreken. Het overleg werd kort daarna georganiseerd en hoewel de reactie zeer positief was, verzocht de gouverneur te helpen bij het verspreiden van voorlichting voorafgaand aan het stoppen van de ‘Topeng Monyet’ industrie. De gouverneur wil dat het publiek begrijpt waarom het zo belangrijk is een einde aan deze industrie te maken en niet alleen de aapjes in beslag te nemen, maar de handelaren een vergoeding te geven. Een eerlijke oplossing voor iedereen. Na dit overleg heeft JAAN hard gewerkt aan een bewustzijnscampagne en verkreeg zelfs gratis radio reclame, gemaakt en verspreid naar nationale radio stations door Plan B Communications Unlimited. (www.ihaveplanb.com)

Posters werden ontworpen door @martoart en verspreid rondom Jakarta in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en gemeenschappen die met apen te maken hebben. Er werd zelfs het gratis testen van TBC aangeboden aan de apen handelaren. Wij hadden goede hoop voor 2014; Jakarta zou dan misschien vrij zijn van ‘Topeng Monyet’!
Op 22 oktober 2013, besloot de gouverneur eerder te beginnen Jakarta te bevrijden van de dansaapjes. Hij vond dat het lijden niet langer moest doorgaan. Wij van JAAN waren blij verrast met deze beslissing en hebben hard gewerkt om de overheidsdierenartsen en verzorgers de eerste dagen te assisteren bij de verzorging van de primaten in de quarantaine afdeling.
Dit geweldige nieuws kreeg nationale bekendheid en gouverneurs in andere steden zoals Bandung en Bogor hebben ook verklaard dat binnenkort hun gebied vrij van ‘Topeng Monyet’ zouden zijn. De eerste twee dagen ontvingen wij 22 in beslag genomen aapjes en twee dagen daarna nog eens 38 aapjes die vrijwillig door de apen handelaren waren afgestaan. Zij kwamen uit zichzelf naar de overheidsquarantaine omdat zij ‘niet door de politie achterna gezeten wilden worden’. Allemaal hebben zij een vergoeding van de gouverneur ontvangen. (Per aapje IDR 1,000,000).

 

De makaken ondergaan een strenge quarantaine; ze worden getest op diverse ziekten zoals tuberculose en hepatitis. Ook hun verwondingen hebben verzorging nodig en vele geredde makaken lijden aan ernstige ontstekingen in de mond veroorzaakt door het verwijderen van hun tanden door de vorige eigenaren.

 


JAAN dierenarts Khalisia Warhani verteld: Wat ons het meest choqueerde was de zielige en angstige uitdrukking op hun gezichtjes en de fysieke conditie waarin de makaken verkeerden. Deze makaken zijn niet alleen fysisch maar ook mentaal gebroken. De een na de andere vertoonde ernstige ondervoeding en ondergewicht. Tevens gaf hun medische testresultaten aan dat zij allemaal aan bloedarmoede lijden en dragers zijn van parasieten.
Continue volgen ze met angst in hun ogen de teamleden, bang om opnieuw gepijnigd te worden. Ze hebben geen zelfvertrouwen meer; die is letterlijk uit hun geschopt.
Deze primaten hebben hulp nodig om ook mentaal weer gezond te worden; dit zou wel eens een grotere uitdaging kunnen zijn dan het medische gedeelte. Andere testen op ziekten zijn nog steeds gaande.

Na de quarantaine die 3 maanden in beslag neemt, worden de primaten geresocialiseerd in speciale hiervoor gemaakte kooien. De kooien bestaan uit aparte hokken, zodat ze langzaam aan elkaar kunnen wennen. In de jungle leven makaken in heel complexe sociaal gestructureerde groepen. Het resocialiseringsproces maakt dan ook een belangrijk deel uit van de rehabilitatie. De begeleiding bij rehabilitatie kan alleen uitgevoerd worden door mensen die hierin veel ervaring hebben. Eén fout tijdens deze behandeling kan fataal zijn; de apen zullen elkaar te lijf gaan met alle consequenties van dien! Een ander probleem dat wij tegenkomen met de ex-dansaapjes is dat ze ook psychische problemen hebben; ze zijn bang en onzeker en vertonen altijd deze angst. Dit resulteert in een nog meer bedreigende situatie.

JAAN heeft het geweldige aanbod van de regeringsquarantaine aanvaard ’n deel van hun land te gebruiken om resocialisatie kooien voor de primaten te plaatsen. De eerste resocialisaties zullen omstreeks februari 2014 van start gaan. JAAN moet nu fondsen zien te werven om voor die tijd in staat te zijn alle faciliteiten gereed te hebben. JAAN gaat ook door met het fondsen werven voor ‘Monkey Island’ om zo de hoop op een goede toekomst voor de apen te waarborgen. Dit is een eiland waar zij in vrijheid kunnen leven. Als de fondsen niet voldoende zijn voor ‘Monkey Island’ en JAAN niet in staat is ’n ander stuk land voor ’n lange periode te bemachtigen, zal het aanbod van Jakarta’s gouverneur Jokowi aanvaardt worden om de ex-dansaapjes te herhuisvesten naar de Ragunan dierentuin. Voor die tijd zal dan wel speciaal ontworpen buitenverblijven gereed gemaakt moeten worden.
                                          Klik op de pdf en lees verder in het Engels

Nieuwsbrief september 2014

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014

Oktober 2013: DANSEND IN DE STRATEN VAN JAKARTA.
Oktober 2014: EX-DANSAAPJES TERUG IN HET WILD!

De laatste tijd zijn wij op sociaal media weinig actief geweest; Twitter-account en JAAN’s Facebook gaf u nauwelijks ’n update vwb de ex-dansaapjes. Misschien vraagt u zich af waarom? De reden is, dat de meerderheid van onze teamleden in het veld hard aan het werk zijn. Wij zijn dan ook heel erg blij u het geweldige nieuws te kunnen geven dat wij van de overheid toestemming hebben gekregen de geredde dansaapjes in een veilige en geschikte habitat vrij te laten.

Elton, een forse volwassen aap, kwam zeer ernstig verzwakt bij ons. Hij leed aan ’n gruwelijke tandvleesontsteking als gevolg van het trekken van zijn tanden door handelaren. Elton heeft hiervoor diverse intensieve medische behandelingen moeten ondergaan. Gelukkig is hij inmiddels hersteld van de infectie, maar hij mist een aantal tanden met inbegrip van zijn grote hoektanden. Zoals te zien op onderstaande foto, weerhoudt dit hem niet van te willen eten en natuurlijk voedsel te kauwen zoals ‘kelapa’.

Het Survey Team heeft, in samenwerking met leden van het International Animal Rescue Team en het Forest Department, verschillende beschermde bosgebieden in West-Java onderzocht. Voor Elton en zijn vrienden hebben wij nu een gebied toegewezen gekregen en kunnen zij vanaf eind september daar vrijgelaten worden. Om deze vrijlating te kunnen verwezenlijken, hebben wij uw financiële steun hard nodig!!!  Nu, een jaar nadat Elton en zijn vrienden werden gered uit de hel van de ‘Topeng Monyet’, worden ze verplaatst naar een veilige omgeving waar ze bomen kunnen beklimmen en op het strand spelen en zwemmen! Ondertussen werkt ons team in Jakarta hard aan de voorbereiding van deze vrijlating en blijven dagelijks het gedrag en de gezondheid van de apen observeren.

A.u.b. Help Elton en zijn vrienden! Helpt a.u.b. Stichting JAAN!!!

Donneer>>>>

Kotok Island

Het was heel hard werken op Kotok Eiland, Duizend Eilanden waar JAAN het roofvogel revalidatieprogramma leidt. Een storm heeft de haven verwoest en het team heeft met man en macht gewerkt om alles te repareren. Op het eiland staan wij ook voor veel andere milieu-uitdagingen zoals de ernstige erosie van de kustlijn. We zijn heel dankbaar voor de hulp van Victor Coenen uit het Nederlandse bedrijf Witteveenbos, experts op dit gebied. Victor kwam in september om Kotok Island te onderzoeken en adviseerde wat er gedaan moest worden om Kotok Island te redden. Kotok Island is sinds 10 jaar de plek waar JAAN roofvogels rehabiliteert en waar allerlei activiteiten op de Duizend Eilanden worden gehouden! Het is tevens een belangrijke broedplaats voor de bedreigde karetschildpad.

Olifanten
Extreem triest nieuws bereikte ons via Aceh, Sumatra. Alleen dit jaar al werden er drie bedreigde Sumatraanse olifanten op brute wijze om hun ivoor afgeslacht. De laatste op 8 september. Omdat deze gevallen onopgelost zijn gebleven, streeft JAAN ernaar om samen met de verschillende politiediensten deze ernstige wreedheden aan de kaak te stellen.
Wij besparen u de zeer schokkende beelden.


Orka

Een geweldige en unieke ontmoeting (foto): Pro-Surfer Hayanna Iguchi was met vrienden en familie aan het surfen op Uluwatu, Bali te genieten van de golven, toen een jonge orka hem van heel dichtbij passeerde. Slechts 2 weken eerder sloot Hayanna zich bij JAAN aan om campagne te voeren tegen het houden van orka’s in gevangenschap!

Orka’s verblijven in Indonesische wateren en jonge mannetjes worden daar alleen gevonden, nadat zij zich van hun familie hebben afgescheiden. Er is weinig bekend van hun leven en vooral in Indonesia is het belangrijk onderzoek te doen naar het gedrag van Orka’s.

In september is JAAN een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling Visserij om reclameborden, gesponsord door het Earth Island Institute en drukkerij PT Prima Cipta, langs de Noord-Java Kustlijn te plaatsen. Doel van deze reclameborden is om vissers er aan te herinneren dat dolfijnen een beschermd diersoort is en om geen geld aan te nemen van
de circus industrie die deze dolfijnen illegaal kopen.

JAAN’s wildlife reddingsactiviteiten zijn gefilmd door de BBC voor de serie ‘Tiger on the House’ met Giles Clark, beroemd conservator van tijgers, zijn lieve vrouw Carrie en hun zoon Keithan. De serie zal in augustus 2014 worden uitgezonden.

In August 2014 heeft JAAN en het team van ASTI bij Puncak onder zeer extreme omstandig-heden een orang-oetan kunnen redden.http://jakartaanimalaid.com/blog/?p=6893

HÉÉL VEEL DANK aan het JAAN Vrijwilligers Team in Nederland. Vooral:
Stephanie Balfoort, Carolien Grim, Aiofe, Elisa Brongers, Femke van den Bos,
Lauw Korthout, Hubert, Sandra/Just like Your Mum Toursupport, Tjing en alle bezoekers, voor hun steun en hulp tijdens het 2014 JAAN Benefiet Feest in ‘De Vloek, Scheveningen’. Er is die dag Eur 1.500,- ingezameld ! Dit bedrag zal ertoe bijdragen de eerste groep van de ex-dansaapjes vrij te kunnen laten!

Ook héél veel dank aan het bestuur van ‘De Vloek’ in Scheveningen. Wij hopen dat dit belangrijk cultureel centrum voor altijd blijft bestaan! We waren aangenaam verrast door het bezoek aan dit evenement door BN’er Dennis Weening. Aan Dennis is gevraagd of hij Ambassadeur van JAAN zou willen worden en hij heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld! Dit is geweldig nieuws!!

Ook héél veel dank aan Stamina Climbing School in Bergschenhoek voor hun ondersteuning aan JAAN via hun fondswerving door het houden van een klimevenement op zaterdag 20 september jl.